BOLLINGER

BOLLINGER
El coupage inclou fins a un 10 % de vins de reserva. Això li aporta la seva especial complexitat i estructura.

Unitats caixa 6.