MARQUÉS DE SARNELLA BRUT NATURE

SarnellaBrutNatureG

Obtenció del most per premsada directe de raïms escuats.

Fementació en ampolla.

Criança mínima en cava de 24 mesos.

Unitats per caixa: 6 un.