ST. URBAN-HOF RIESLING

StUrbanHofRiesling

Ceps de més de 60 anys.

Unitats caixa 6.